Klistremerker for demente

Vi vet at det å huske kan være en utfordring og til hinder for mye i alderdommen, og på Helseavisa.no finner du klistremerker for personer med demens. Dette er klistremerker som vil ha stor nytteverdi ved å gjøre hverdagen enklere.

Dette er klistremerkene for personer med demens

Klistremerker som kan festes på skuffer, skap og dører er et svært viktig hjelpemiddel når man med tiden begynner å glemme. I tillegg har våre klistremerker et fokus på sikkerhet. Det er 51 avtagbare klistremerker pr. sett. Vi har gjennom test også tatt høyde for at synet reduseres med tiden, og har tilpasset størrelsen på klistremerkene med tanke på dette. Klistremerkene er 10 x 4 cm, og både symbol og tekst er lett å lese.

Bestill klistremerker som gir en nytte i hverdagen

  • Ett sett avtagbare klistremerker for demente (51 stk.) – kr. 269 inkl. frakt.

Ta kontakt på post@helseavisa.no for bestilling eller mer informasjon.