Helseavisa lansert

Velkommen til Helseavisa.no!

Ved lansering av denne «nettavisen» så er det nok på sin plass å gi en liten introduksjon til hva Helseavisa.no er og hva den skal bli.

Helseavisa.no er nå i en tidlig fase og endelig lansert i en betaversjon. Mye er på plass, og mer kommer!

Det jobbes nå med en oversikt over nyttig og nødvendig velferdsteknologi som finnes på markedet og som tilbys av ulike leverandører. Vi oppfordrer derfor tilbydere til å ta kontakt med oss for å sikre at våre lesere (brukere, pårørende og helsepersonell) får tilgang til en oppdatert oversikt over den teknologien som finnes «der ute» og som kan bistå brukerne i det daglige. Sammen skaper vi muligheter!

Hva er Helseavisa.no?

Kort fortalt en annerledes nettavis med fokus på helse og teknologi. Vi ser på utfordringer og muligheter – og pynter ikke på virkeligheten. Skal man få løst mange av de utfordringene helsetjenesten står ovenfor, må man sikre åpenhet og ærlighet, og vi må se «ting som de er»!
Ansatte og ledere må både snakke sammen og tenke sammen. Det er kun på lag man kan løse problemene!

Helseavisa.no tilbyr aktuell informasjon innen helse, teknologi og digitalisering. Vi tilbyr også en abonnementstjeneste på Helseavisa sin Helsehub (en egen for brukere og pårørende, samt en for helsepersonell, kommuner og ledere). Der finner man nyttige arbeidsverktøy som kan bistå med effektivisering, kvalitetssikring og et økt fokus på informasjonssikkerhet og personvern – og ikke minst nettkurs og veiledere for både ansatte og ledere innen viktige tema. Nettkurs og veiledere finner man i tillegg i Helseavisa sin Helsehub for brukere og pårørende.

Helseavisa.no er en kanal med formål å informere, gi faglig påfyll om teknologi og helse, engasjere, motivere og stille de spørsmålene som er viktige for helsepersonell, ledere, brukere, pårørende og andre. Vi skal prøve å bidra med gode svar, og vi skal så godt det lar seg gjøre stille de riktige spørsmålene, sette fokuset der det bør være og bidra med innsikt.

På Helseavisa.no får du selvsagt tilgang til vår podcast om helse og teknologi.

Helseavisa.no tilbyr også klistremerker for demente – som gir en enklere hverdag for mange.

Helseavisa.no – en del av Atrida Communications

Bak nettstedet står Atrida Communications som ene og alene er drevet av Per-Espen Kindblad.

Kontakt på post@helseavisa.no

Per-Espen