Helseavisa sin Helsehub for helsepersonell

Gjennom Helseavisa.no sin Helsehub for helsepersonell, ledere, kommuner og andre som jobber administrativt, så bidrar vi med kompetanse, motivasjon og tilgang til viktige systemer i arbeidshverdagen. Dette er systemer som er enkle i bruk, lite tidkrevende å benytte – og som effektiviserer arbeidsoppgaver som må gjøres. Helsehub gir deg smarte og nyttige arbeidsverktøy, god kompetanse via våre veiledere, nettkurs og mye mer. Se introduksjonsvideo lenger ned!

Dette får du i Helseavisa sin Helsehub for helsepersonell

 • Velferdsteknologiveileder – Velg type utfordringsbilde og du får forslag til relevant velferdsteknologi for brukeren.
 • Verktøy for utregning av gevinster med digitalt tilsyn i omsorgsbolig/institusjon.
 • Verktøy for utregning av gevinster med digitalt tilsyn i hjemmesykepleien.
 • Påmeldingsløsning – gjør det enkelt å opprette arrangement som kurs, møter, seminar etc. – hvor du selv bestemmer antall tilgjengelige plasser og deler lenken med mottakerne. Mottakerne kan da enkelt melde seg på, slik at du får en totaloversikt i løsningen.
 • System for spørreundersøkelser – gjør det enkelt å opprette spørreundersøkelser. Du finner også ferdige maler for medarbeiderundersøkelse m.m. som du kan bruke, og en komplett oversikt over svar fra respondentene får du i systemet.
 • Prosentkalkulatorer av ulike slag, inkl. kalkulator for utregning av stillingsprosent og årsverk.
 • System for gevinstkartlegging (definer/kartlegg status på gevinster ved prosjekter/systemer).
 • System for å gjennomføre ROS-analyser.
 • Lenkeportal med lenker til alle kommuner i Norge, nyttige ressurser innen ulike fagområder innen helse m.m.
 • Nettkurs for ansatte og ledere (kurs i IKT, etikk og moral, sikkerhet på nett, velferdsteknologi, trender innen tech og RPA (flere kurs kommer).
 • Spill, mestring og underholdning for brukere/pasienter – Perfekt for å engasjere og motivere de eldre på sykehjem etc.
 • Sjekkliste – Brannforebygging (flere sjekklister kommer).
 • Motivasjon for ansatte og ledere.

Introvideo av Helseavisa sin Helsehub for helsepersonell

Meld interesse for tilgang til Helseavisa sin Helsehub for helsepersonell

Registrer deg her for informasjon og tilgang til Helseavisa sin Helsehub for helsepersonell, så får du mer informasjon. NB! Det medfører ingen kostnader for å melde interesse.

Ta gjerne også kontakt på post@helseavisa.no ved eventuelle spørsmål.