Helseavisa sin Helsehub for helsepersonell

Gjennom Helseavisa.no sin Helsehub for helsepersonell, ledere, kommuner og andre som jobber administrativt, så bidrar vi med kompetanse, motivasjon og tilgang til viktige systemer i arbeidshverdagen. Dette er systemer som er enkle i bruk, lite tidkrevende å benytte – og som effektiviserer arbeidsoppgaver som må gjøres. Helsehub gir deg smarte og nyttige arbeidsverktøy, god kompetanse via våre veiledere, nettkurs og mye mer.

Dette får du i Helseavisa sin Helsehub for helsepersonell

 • Velferdsteknologiveileder – Velg type utfordringsbilde og du får forslag til relevant velferdsteknologi for brukeren.
 • Verktøy for utregning av gevinster med digitalt tilsyn i omsorgsbolig/institusjon.
 • Verktøy for utregning av gevinster med digitalt tilsyn i hjemmesykepleien.
 • Påmeldingsløsning – gjør det enkelt å opprette arrangement som kurs, møter, seminar etc. – hvor du selv bestemmer antall tilgjengelige plasser og deler lenken med mottakerne. Mottakerne kan da enkelt melde seg på, slik at du får en totaloversikt i løsningen.
 • System for spørreundersøkelser – gjør det enkelt å opprette spørreundersøkelser. Du finner også ferdige maler for medarbeiderundersøkelse m.m. som du kan bruke, og en komplett oversikt over svar fra respondentene får du i systemet.
 • Prosentkalkulatorer av ulike slag, inkl. kalkulator for utregning av stillingsprosent og årsverk.
 • System for gevinstkartlegging (definer/kartlegg status på gevinster ved prosjekter/systemer).
 • System for å gjennomføre ROS-analyser.
 • Lenkeportal med lenker til alle kommuner i Norge, nyttige ressurser innen ulike fagområder innen helse m.m.
 • Nettkurs for ansatte og ledere (kurs i IKT, etikk og moral, sikkerhet på nett, velferdsteknologi, trender innen tech og RPA (flere kurs kommer).
 • Spill, mestring og underholdning for brukere/pasienter – Perfekt for å engasjere og motivere de eldre på sykehjem etc.
 • Sjekkliste – Brannforebygging (flere sjekklister kommer).
 • Motivasjon for ansatte og ledere.

Tilgang til Helseavisa sin Helsehub for helsepersonell

Ta kontakt på post@helseavisa.no for bestilling eller mer informasjon.