Podcast - Smarte pasientrom og smarte hjem

I denne episoden av podcasten til Helseavisa.no skal vi snakke om smarte pasientrom og smarte hjem, dagens status og hvordan det kan bli i fremtiden – noe som på en eller annen måte vil berøre oss alle. Vi skal innom mange tema, men hovedfokuset vil være hvordan vi må rigge oss med bakgrunn i teknologiske muligheter.

Brukernes behov, teknologi, arbeidsmåter og fremtiden

Tema i denne podcasten:

  • Velferdsteknologi
  • Smarthusteknologi
  • Hvordan er beboerrom utstyrt i dag (fokus på teknologi)?
  • Hvordan jobber helsepersonell – og er dette måten helsepersonell skal jobbe på i fremtiden?
  • Vi ønsker alle å se gevinster ved bruk av teknologi som er innført. Brukere, pårørende, ansatte, ledere, politikere m.fl. er positive til bruk av teknologi i stor grad, men det stilles også mange spørsmål. Hva bør gjøres annerledes?
  • Hvilke oppgaver bør helsepersonell utføre – som ikke teknologien kan? Eller for å snu litt på det: «Hva kan teknologien gjøre for å gi helsepersonell mer tid til arbeid som bør utføres av mennesker?»
  • Vi skal innom en rekke nyttige teknologiske løsninger for både brukere, pårørende og ansatte

Lytt til podcasten:

Helseavisa.no