Podcast: Smarte pasientrom og smarte hjem

I denne episoden av podcasten til Helseavisa.no skal vi snakke om smarte pasientrom og smarte hjem, dagens status og hvordan det kan bli i fremtiden – noe som på en…

Podcast – Effektivitet i helsevesenet – På godt og vondt

I den første podcasten til Helseavisa.no skal vi snakke om et tema som veldig mange har et forhold til, og det er effektivitet i helsevesenet – både på godt og…