For helsepersonell og kommuner

Helseavisa.no er til for både helsepersonell, ledere, kommuner og andre som ønsker å holde seg oppdatert innen helse og teknologi. Samtidig skal vi være der for brukere (hjemmeboende) og pårørende. Vi ønsker å veilede, slik at alderdommen blir best mulig. Akkurat derfor har vi laget Helseavisa sin Helsehub for brukere og pårørende og Helseavisa sin Helsehub for helsepersonell

I tillegg tilbyr vi klistremerker for demente. Vi vet at det å huske kan være en utfordring og til hinder for mye i alderdommen, og på Helseavisa.no finner du viktige hjelpemidler for demente!

For helsepersonell tilbyr vi derfor ulike pakker som vil ha stor nytteverdi til en rimelig penge. Vi bidrar med kompetanse, motivasjon og tekniske løsninger som er enkle i bruk, reduserer tid brukt på ulike administrative oppgaver og ikke minst bidrar til å effektivisere arbeidshverdagen.

Under ser du hva pakkene inneholder.

Dette er klistremerkene for demente

Klistremerker som kan festes på skuffer, skap og dører er et svært viktig hjelpemiddel når man med tiden begynner å glemme. I tillegg har våre klistremerker et fokus på sikkerhet. Under ser du de 51 avtagbare klistremerkene du får i pakken. Vi har gjennom test også tatt høyde for at synet reduseres med tiden, og har tilpasset størrelsen på klistremerkene med tanke på dette. Klistremerkene er 10 x 4 cm, og både symbol og tekst er lett å lese.

Bestilling av klistremerker for demente

For å bestille kan du ta kontakt på post@helseavisa.no.

Tilgang til vår Helsehub for helsepersonell

Helsehub for helsepersonell og andre kan nå melde sin interesse for vår Helsehub. Helsehub lanseres 25. februar og vi vil denne dagen sende ut informasjon om hvordan du kan aktivere din bruker for test og ev. bestilling av tilgang til løsningen.

Dette får du via Helseavisa sin Helsehub for helsepersonell

 • Velferdsteknologiveileder – Velg type utfordringsbilde og du får forslag til relevant velferdsteknologi for brukeren.
 • Verktøy for utregning av gevinster med digitalt tilsyn i omsorgsbolig/institusjon.
 • Verktøy for utregning av gevinster med digitalt tilsyn i hjemmesykepleien.
 • Påmeldingsløsning – gjør det enkelt å opprette arrangement som kurs, møter, seminar etc. – hvor du selv bestemmer antall tilgjengelige plasser og deler lenken med mottakerne. Mottakerne kan da enkelt melde seg på, slik at du får en totaloversikt i løsningen.
 • System for spørreundersøkelser – gjør det enkelt å opprette spørreundersøkelser. Du finner også ferdige maler for medarbeiderundersøkelse m.m. som du kan bruke, og en komplett oversikt over svar fra respondentene får du i systemet.
 • Prosentkalkulatorer av ulike slag, inkl. kalkulator for utregning av stillingsprosent og årsverk.
 • System for gevinstkartlegging (definer/kartlegg status på gevinster ved prosjekter/systemer).
 • System for å gjennomføre ROS-analyser.
 • Lenkeportal med lenker til alle kommuner i Norge, nyttige ressurser innen ulike fagområder innen helse m.m.
 • Nettkurs for ansatte og ledere (kurs i IKT, etikk og moral, sikkerhet på nett, velferdsteknologi, trender innen tech og RPA (flere kurs kommer).
 • Spill, mestring og underholdning for brukere/pasienter – Perfekt for å engasjere og motivere de eldre på sykehjem etc.
 • Sjekkliste – Brannforebygging (flere sjekklister kommer).
 • Motivasjon for ansatte og ledere.

Tilgang til Helseavisa sin Helsehub for helsepersonell

Ta kontakt på post@helseavisa.no for å bestille, eller for mer informasjon.