Podcast - Effektivitet i helsetjenesten på godt og vondt

I den første podcasten til Helseavisa.no skal vi snakke om et tema som veldig mange har et forhold til, og det er effektivitet i helsevesenet – både på godt og vondt. Vi skal se litt på dagens virkelighet og hvilke utfordringer og muligheter som er.

Effektivitet – Et komplekst tema – men utrolig viktig

Det er et stort press på ressurser og ikke minst mangelen på ressurser. Tiden strekker ikke alltid til og kvaliteten kan bli deretter. Brukere stiller også høyere krav til tjenester enn tidligere, og pårørende tar ofte «kampen» for sine nære og kjære.

Samtidig innføres teknologiske løsninger som skal bidra til å løse noen av disse utfordringene, men det er ikke alle som dedikerer ressurser til å følge opp løsningene – og da uteblir ofte gevinstene. Konsekvensen kan være at nye løsninger gir enda mer jobb for helsepersonellet.

Vi skal se på noen eksempler, blant andre velferdsteknologi. I tillegg vil vi se på andre områder som kommuner m/ledelse må få et økt fokus på.

Denne podcasten blir en monolog, så får vi se hva fremtidige podkaster til Helseavisa blir fremover.

Lytt til podcasten:

Helseavisa.no