Podcast om helse og teknologi

Helseavisa.no har nylig startet opp med podcast, og dette gjør vi for å bidra med tanker og idéer til ledere, helsepersonell og andre aktører «der ute» i helse- og omsorgstjenesten. Podcasten kan du lytte til lenger ned på siden!

Vi skal ikke kun veilede og gi råd. Vi ønsker å ha et fokus på aktuelle saker som står på dagsorden for mange virksomheter. I tillegg ønsker vi å ta opp saker som virksomheter (både offentlige og private) burde prioritere mer enn de gjør i dag. Dette går blant annet på gode og smarte måter å effektivisere og forbedre det daglige arbeidet på – da gjennom bruk av teknologi, det å velge gjennom prioriteringer å gjøre «de riktige tingene», men også en økt involvering av de vi alle faktisk er her for; brukere/innbyggere/pasienter.

Informasjonssikkerhet og personvern kommer vi ikke utenom. Teknologi i samspill med de ansatte og brukerne et viktig fokusområde for Helseavisa.no. Vi skal ikke kun informere og veilede, men tilbyr også verktøy og produkter som skal bidra til en bedre arbeidshverdag for helsepersonell, men også for brukerne/innbyggerne/pasientene.

Lytt til Helseavisas podcast om helse og teknologi

Se og lytt til alle våre podcast om helse og teknologi.