Om / Kontakt Helseavisa.no

Velkommen til Helseavisa.no!

På denne siden kan du lese om hvorfor Helseavisa er utviklet og hvem målgruppene er. Du får en introduksjon til hva Helseavisa.no tilbyr av informasjon, systemer og produkter, du får tilgang til Helseavisa.no sin podcast, kontaktinformasjon og informasjon rundt annonsering på våre nettsider.

Hva tilbyr vi og hvem er Helseavisa.no sine målgrupper

Helseavisa.no er til for helsepersonell, ledere og annet fagpersonell, og for brukere og pårørende.

Vi skal veilede og gi råd, og ønsker å ha et fokus på aktuelle saker som står på dagsorden for mange virksomheter. I tillegg ønsker vi å ta opp saker som virksomheter (både offentlige og private) burde prioritere mer enn de gjør i dag. Dette handler blant annet om gode og smarte måter å effektivisere og forbedre det daglige arbeidet på – da gjennom bruk av teknologi, det å velge gjennom prioriteringer å gjøre «de riktige tingene», men også en økt involvering av de vi alle faktisk er her for; brukere/innbyggere/pasienter.

Informasjonssikkerhet og personvern kommer vi ikke utenom. Teknologi i samspill med de ansatte og brukerne et viktig fokusområde for Helseavisa.no. Vi skal ikke kun informere og veilede, men tilbyr også verktøy og produkter som skal bidra til en bedre arbeidshverdag for helsepersonell, ledere, brukere og pårørende.

Helseavisa.no tilbyr både systemer og produkter

Systemer og produkter for brukere og pårørende

Helseavisa.no tilbyr klistremerker til demente. Dette er en unik pakke med 51 stk. klistremerker til å feste på skuffer og skap. Vi vet at det å huske er en utfordring for mange, og akkurat derfor har vi laget en informasjonsside om våre klistremerker her. Er du bruker eller pårørende, så ta en kikk!

Vi har også utviklet en egen Helsehub for brukere og pårørende. I Helseavisa sin Helsehub for brukere og pårørende finner du en velferdsteknologiveileder, et introduksjonskurs til velferdsteknologi og muligheter med velferdsteknologi, nettkurset: Tips til en trygg digital hverdag på nett, sjekkliste for brannsikkerhet, samt spill, bilder og video – underholdning som vekker minner.

Systemer og løsninger for helsepersonell, ledere og andre

Helseavisa.no har en egen Helsehub for helsepersonell, ledere og andre. I vår Helsehub finner du blant annet: velferdsteknologiveileder, verktøy for utregning av gevinster med digitalt tilsyn , påmeldingsløsning, system for spørreundersøkelser, prosentkalkulatorer av ulike slag, system for gevinstkartlegging , system for å gjennomføre ROS-analyser, lenkeportal med nyttige lenker for helsetjenesten, nettkurs for ansatte og ledere, spill, mestring og underholdning for brukere/pasienter, sjekkliste – brannforebygging, motivasjon for ansatte og ledere m.m.

Les mer om Helseavisa sin Helsehub for helsepersonell.

Helseavisa sin egen podcast

Helseavisa.no har nylig startet opp med podcast, og dette gjør vi for å bidra med tanker og idéer til ledere, helsepersonell og andre aktører «der ute» i helse- og omsorgstjenesten. Podcasten kan du lytte til her!

Kontakt Helseavisa.no

Alle henvendelser kan rettes til post@helseavisa.no

Annonsere på våre nettsider?

Ta kontakt på post@helseavisa.no