Klistremerker for demente

Vi vet at det å huske kan være en utfordring og til hinder for mye i alderdommen, og på Helseavisa.no finner du klistremerker for demente. Dette er klistremerker som vil ha stor nytteverdi ved å gjøre hverdagen enklere.

Vi tilbyr ulike pakker til både brukere (hjemmeboende) og pårørende, men også til helsepersonell.

Dette er klistremerkene for demente

Klistremerker som kan festes på skuffer, skap og dører er et svært viktig hjelpemiddel når man med tiden begynner å glemme. I tillegg har våre klistremerker et fokus på sikkerhet. Det er 51 avtagbare klistremerker pr. sett. Vi har gjennom test også tatt høyde for at synet reduseres med tiden, og har tilpasset størrelsen på klistremerkene med tanke på dette. Klistremerkene er 10 x 4 cm, og både symbol og tekst er lett å lese.

Dette får du i våre pakker til brukere og pårørende

  • Pakke 1: Ett sett avtagbare klistremerker for demente (51 stk.), en ukekalender (en utskrift + ukeplanleggeren blir sendt på e-post i PDF-format, slik at man selv kan skrive ut flere kopier av denne) og tilgang til Helseavisa sin Helsehub. – Kr. 699
  • Pakke 2: Ett sett avtagbare klistremerker for demente (51 stk. klistremerker) – Kr. 399

Du kan lese mer her, samt bestille (for brukere og pårørende).

Dette får du i våre pakker til helsepersonell

Du får klistremerker til demente, men kan også bestille tilgang til Helseavisa sin Helsehub for helsepersonell, ledere og administrativt personale. Et verktøy som virkelig vil bidra til økt kompetanse og en mer effektiv arbeidshverdag.

Du kan lese mer her, samt bestille (for helsepersonell).

Helseavisa.no