Kategori: Helse og teknologi

Podcast: Smarte pasientrom og smarte hjem

I denne episoden av podcasten til Helseavisa.no skal vi snakke om smarte pasientrom og smarte hjem, dagens status og hvordan det kan bli i fremtiden – noe som på en…

Podcast – Effektivitet i helsevesenet – På godt og vondt

I den første podcasten til Helseavisa.no skal vi snakke om et tema som veldig mange har et forhold til, og det er effektivitet i helsevesenet – både på godt og…

Psykisk helsetjeneste i kommuner må spille på lag med teknologien

Norske kommuner har i ulik grad tatt i bruk god og velprøvd teknologi på området psykisk helse. Noen omfavner ny og nødvendig teknologi, mens andre er mer skeptiske. Tallenes tale…