Kan 3D printing spare helsetjenesten for store beløp

Det er mange fordeler med 3D-printing, og teknologien blir stadig bedre, mer miljøvennlig og rimeligere.
I dag printer en rekke virksomheter i Norge ut slike 3D-printede produkter, og stadig flere ser nytten av rask lokal produksjon.

Kort fortalt, så skriver en 3D-printer ut en tegning (basert på et design i en digital fil). Alt kan designes digitalt og det finnes også nettsider som har samlinger med slike digitale filer som kan lastes ned for print. Thingiverse er et slikt nettsted.

Bruksområder for 3D-printing

En rekke bransjer, og ikke minst privatpersoner bruker 3D-printing til alt fra reservedeler, prototyper, verktøy og operasjonsutstyr, proteser til nyttige ting i hverdagen – som bokser, leker, kroker, deler for å reparere defekte ting.. Ja, listen er lang, og mulighetene enorme.

Tenk bare på miljøgevinsten ved 3D-printing. Man kan reparere istedenfor å kaste, og produsere nyttige ting lokalt i eget hjem fremfor å bestille fra utlandet. I beredskapssammenheng vil man kunne være selvforsynt med reservedeler og annet i krisesituasjoner.

3D-printing gir muligheter

En annen viktig fordel med 3D-printing, er at flere har muligheten til å gjøre egne idéer til virkelighet. Produkter som kanskje aldri ville ha kommet på markedet gjøres tilgjengelig for hele verden. Ofte gjøres designfiler offentlig og gratis tilgjengelig – hvor en rekke produkter vil ha stor nytteverdi for mennesker med ulike behov. Mennesker som kanskje aldri ville hatt råd til å anskaffe f.eks. en protese, dersom protesen måtte bli kjøpt i det kommersielle markedet.

Hvordan få fordeler gjennom 3D-printing?

Tar vi utgangspunkt i helsevesenet, så bør en nasjonal gruppe etableres. En gruppe som ser på hva som vil være lønnsomt å printe lokalt for sykehjem, sykehus, kommuner etc. Designfiler gjøres tilgjengelig gjennom et samarbeidsprosjekt og det kan etableres et produksjonssenter i Norge som forsyner ulike instanser med reservedeler, prototyper, proteser og hva det nå måtte være – alt basert på nøye utregninger, slik at fastsatte gevinster oppnås. Målet vil være lokal produksjon for raskere tilgang, reduserte kostnader og ikke minst det å være selvforsynte.

Ønsker du å lære mer om 3D-printing?

3D-printer både bein og verktøy: – Alle kan komme hit (Dagens Medisin)

Hva 3D-printer privatpersoner?

Tips oss gjerne om aktuelle tema du ønsker vi skal skrive om! Send noen ord til post@helseavisa.no.

Helseavisa.no